Portfolio

Rozwiązania oświetleniowe

Mentor

Funkcja, estetyka, emocje — światło odgrywa wiele ról w nowoczesnym wzornictwie przemysłowym. Dotyczy to zarówno dziedziny dóbr konsumpcyjnych, jak i inwestycyjnych. W odróżnieniu od wielu innych dostawców zintegrowanych rozwiązań nie skupiamy się wyłącznie na rynku automotive, lecz realizujemy oparte na technologii LED podzespoły oświetleniowe także dla wielu innych branż, w których liczy się design produktu.

 

Produkte_Uebersicht

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE

Oferując zintegrowane rozwiązania oświetleniowe, umożliwiamy projektantom, menedżerom produktu i konstruktorom z różnych branż, uzyskanie za pomocą światła wartości dodanej w produkcie: funkcjonalnej, estetycznej lub emocjonalnej – a często wszystkich jednocześnie. Wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za produkt u naszych klientów realizujemy oparte na technologii LED zintegrowane rozwiązania oświetleniowe do bezpośredniego lub pośredniego oświetlenia punktowego, liniowego lub konturowego albo w formie logo lub aury. Od koncepcji do produkcji, cały proces u jednego dostawcy na indywidualne zamówienie. Opracowywane specjalnie z myślą o danym zastosowaniu lub realizowane z modułów jako platformy produktów. To kompleksowe podejście, nasze wieloletnie, wspólne doświadczenia i know-how wyniesione z wielu ambitnych projektów automotive daje nam jako dostawcy wysokiej jakości rozwiązań wyraźną przewagę w innych branżach.

TECHNOLOGIA ŚWIATŁOWODOWA

Przesyłanie i rozprowadzanie światła z jak najmniejszymi stratami; wyprowadzanie go w wybranych miejscach w odpowiedniej formie; rozpraszanie go tam za pomocą dyfuzora lub tam, gdzie jest to konieczne w celu zapobiegania niepożądanym efektom światła rozproszonego lub prześwitywania – najlepszym rozwiązaniem w wielu takich sytuacjach są elementy z tworzywa sztucznego formowane wtryskowo. Zalety technologii formowania wtryskowego odczuwalne są zwłaszcza tam, gdzie chodzi o masową produkcję, niskie koszty jednostkowe lub trudne uwarunkowania montażowe. Jednak także wówczas, gdy technologia ta napotyka granice techniczne lub ekonomiczne, w naszym portfelu technologii można znaleźć odpowiednie rozwiązania, np. sięgając po światłowody świecące bokiem, światłowody 2D lub tekstylne systemy oświetleniowe.

 

TECHNOLOGIA LED

Firma MENTOR nie opracowuje własnych diod LED ani ich nie produkuje. Mimo to z powodzeniem od ponad 40 lat stosujemy LED w naszych podzespołach optoelektronicznych i indywidualnych rozwiązaniach. Przez cały ten czas bacznie obserwowaliśmy postęp techniczny i trendy panujące w technice LED, wykorzystując je tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne. Nasze wieloletnie doświadczenia z tym źródłem światła, bogaty know-how techniczny i rynkowy oraz ścisła współpraca z największymi producentami LED sprawiają, że potrafimy w optymalny sposób wykorzystać tę nowatorską technologię oświetleniową z pożytkiem dla naszych klientów. Nasi specjaliści zajmujący się rozwojem produktów oświetleniowych mają do dyspozycji własne laboratorium światła wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia rozwojowe i symulacyjne, aby móc tworzyć optymalne rozwiązania, prognozować z wyprzedzeniem za pomocą symulacji docelowe parametry świetlne i weryfikować uzyskane wyniki.

 

REFERENCJE

Zintegrowane z produktem rozwiązania oświetleniowe łączą człowieka i technikę. Od prostych wskazań stanu po złożone elementy obsługowe; do artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń przemysłowych czy też produktów przewidzianych do użytku w przestrzeni publicznej — tutaj prezentujemy wybrane projekty referencyjne firmy MENTOR spoza branży automotive.

WIĘCEJ INFORMACJI

INTEGRATED LIGHTING SOLUTIONS

Język: angielski
DO ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH MENTOR
BROSZURA

INTEGRATED LIGHTING SOLUTIONS

Język: angielski/niemiecki
BROSZURA DO POBRANIA