Obszary wiedzy specjalistycznej

Rozwój elektroniki

Mentor

W ścisłej współpracy z najróżniejszymi grupami fachowców w firmie MENTOR i zewnętrznymi partnerami opracowujemy nadającą się do seryjnej produkcji elektronikę związaną z technologią LED z przeznaczeniem do modułów LED i rozwiązań oświetleniowych na potrzeby motoryzacji i wielu innych branż. Należą do tego rozwój sprzętu i oprogramowania, analizy wymagań i tworzenie specyfikacji, opracowywanie strategii, definiowanie i przeprowadzanie testów, budowa prototypów i konstruowanie urządzeń pomiarowych.

 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

W ramach rozwoju elektroniki coraz większego znaczenia nabiera wytwarzanie odpowiedniego oprogramowania. Dokonujemy tego, opierając się na własnym know-how i współpracując ze sprawdzonymi specjalistami. Przyjęliśmy tak zwany model V jako sekwencję wytwarzania oprogramowania. W tym całościowym podejściu przewidziane są już w fazie konstrukcyjnej (np. podczas pisania wymagań lub projektowania architektury) przynależne testy i już wtedy w prace włączane są osoby odpowiedzialne za testowanie.

Ponadto, oprócz samych procesów wytwarzania oprogramowania, uwzględniane są konsekwentnie wcześniejsze i późniejsze procesy powiązane, takie jak zarządzanie projektem, zapewnienie jakości i zarządzanie konfiguracją. Szczegółowe wytyczne, wzór wyników oraz określenie i przydział ról zapewniają wysoce znormalizowany przebieg projektu. Umożliwia to nam trwałe zapanowanie nad rosnącą złożonością rozwoju sprzętu i oprogramowania oraz stale skracającymi się czasami na opracowanie rozwiązania.

MENTOR_Mood_RGB-Anlage

URZĄDZENIA POMIAROWE EOL

Wymagania wobec testów produktów w produkcji seryjnej znacząco się zaostrzyły. Systemy oświetleniowe LED są u klientów integrowane w ich produktach i ten krok integracji wykonywany jest z reguły w procesie produkcyjnym na prawie gotowym produkcie. Ewentualny błąd na tym etapie byłoby często bardzo trudno usunąć. Dlatego wielu naszych klientów z branży automotive, ale także z innych branż, wymaga badań end-of-line 100% produktów. Te zaostrzone wymagania spełniamy, organizując grupę fachowców wyspecjalizowanych w rozwoju sprzętu i oprogramowania optoelektronicznych urządzeń pomiarowych i systemów kontroli jakości end-of-line sprzężonych z bazą danych.