Obszary wiedzy specjalistycznej

Rozwój oświetlenia LED

Mentor

Doświadczenie naszych ekspertów od światła, bogate wyposażenie w oprogramowanie i sprzęt oraz nasza pasja do światła umożliwiają nam wykonywanie za pomocą nowoczesnej techniki LED ambitnych projektów oświetlenia dla naszych klientów. Wirtualne projektowanie światła i ich wizualizacja odbywa się przy użyciu metody Computer Aided Lighting (CAL) i odpowiednich programów komputerowych, a także w naszym własnym laboratorium światła.

 

PROFESJONALNE PROJEKTOWANIE ŚWIATŁA. PERFEKCYJNY REZULTAT.

Projektując rozwiązania oświetleniowe na indywidualne zamówienie, opieramy się na dwóch czynnikach sukcesu: bogatym know-how i nowoczesnej technologii. Interdyscyplinarny zespół ekspertów od światła o najwyższych kwalifikacjach – fizyków, optyków, elektroników – prowadzi proces rozwojowy od początku do końca i ściśle współpracuje z klientem Nasze laboratorium światła wyposażone jest w kamery z przystawką do pomiaru luminancji, spektroradiometry, światłomierze i kulę całkującą o średnicy 500 mm.

Wirtualne projektowanie światła i jego wizualizacja odbywa się za pomocą programów Computer Aided Lightning, takich jak: SPEOS CAA, Zemax, LucidShape i Light-Tools. Korzystanie z czterech różnych programów komputerowych gwarantuje użycie jak najlepszego narzędzia do projektowania światła zależnie od zastosowania – własne komputery dużej mocy pozwalają nam przy tym osiągnąć przyzwoite czasy symulacji.

RZETELNA PROGNOZA ZAMIAST KOSZTOWNYCH PRÓB I BŁĘDÓW

Użycie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych pozwala przewidzieć osiągalne wynikowe światło jeszcze przed zainwestowaniem przez klienta w narzędzia. Uwzględniane są w tym przypadku różne parametry, jak np. strumień świetlny, kolor i intensywność LED, przezroczystość, absorpcja, odbicie i geometria stosowanych materiałów i powierzchni oraz zadane wartości docelowe kąta patrzenia, kontrastu, jasności i koloru. Największy wpływ na wynikowe światło mają techniczne parametry materiałów, z których zbudowane są światłowody, odbłyśniki i dyfuzory, oraz diod LED.

Ponieważ producenci często nie podają wartości swoich LED z dostateczną rzetelnością, mierzymy je sami w naszym laboratorium światła. Jeśli w ramach projektu konieczne okazuje się opracowanie nowych materiałów, możliwe jest obliczenie potrzebnych do tego celu danych i wprowadzenie ich do bazy danych materiałów. W ten sposób z biegiem lat zbudowaliśmy własną bogatą bazę danych, z której można w krótkim czasie uzyskać dane niezbędne do symulacji światła.

Symulacja i wynik

Nasze wieloletnie doświadczenia wskazują, że wyniki symulacji oddają w około 95% późniejsze parametry światła osiągane w realnych warunkach. Im więcej dostępnych jest parametrów do symulacji i lepsze są te dane, tym dokładniej symulacja oddaje rzeczywistość.

Gdyby chodziło tylko o definicję i prognozę późniejszego wynikowego światła, w wielu przypadkach można by pominąć kosztowną i czasochłonną fazę prototypowania. Wielu klientów życzy sobie jednak jej przeprowadzenia, aby na podstawie prototypowych próbek ocenić założenia integracji i szacunki dotyczące przestrzeni montażowej i ewentualnie uniknąć błędów w pracach konstrukcyjnych.

Sim_Erg3

Porównanie symulacji z pomiarem w rzeczywistości uzyskanego wynikowego światła w barwach fałszywych

Śledzenie promienia

Fizycznie poprawne obliczenie nawet miliardów przebiegów promieni światła umożliwia rozwiązywanie złożonych zadań z obszaru optyki.

LED – ŹRÓDŁA NASZEGO ŚWIATŁA

Są malutkie, jasne i długowieczne, nie emitują promieniowania IR ani UV, nie boją się wstrząsów i nie wymagają żadnej konserwacji: Diody elektroluminescencyjne – w skrócie LED. Mają wiele zalet i są także preferowanym źródłem światła w firmie MENTOR. Diody LED istnieją w nieskończonej liczbie typów, form, wielkości, kątów rozsyłu, a także wartości jasności i mocy. Różnią się jednak także trwałością i innymi cechami jakościowymi, certyfikatami i atestami, długoterminową dostępnością, a także ceną. Przekłada się to na bardzo szeroką ofertę z wieloma możliwościami rozwoju nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych.

 

RGB-Module

Firma MENTOR nie opracowuje własnych diod LED ani ich nie produkuje. Mimo to z powodzeniem od ponad 40 lat stosujemy LED w naszych podzespołach optoelektronicznych i indywidualnych rozwiązaniach. Przez cały ten czas bacznie obserwowaliśmy postęp techniczny i trendy panujące w technice LED, wykorzystując je tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne. Nasze wieloletnie doświadczenia z tym źródłem światłem, bogaty know-how techniczny i rynkowy oraz ścisła współpraca z największymi producentami LED sprawiają, że potrafimy dzisiaj w optymalny sposób wykorzystać tę nowatorską technologię oświetleniową z pożytkiem dla naszych klientów. Nasi specjaliści zajmujący się rozwojem produktów oświetleniowych mają do dyspozycji własne laboratorium światła wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia rozwojowe i symulacyjne, aby móc tworzyć optymalne rozwiązania, prognozować z wyprzedzeniem za pomocą symulacji docelowe parametry świetlne i weryfikować uzyskane wyniki.

 

Czy technika LED ma jakieś wady? Oczywiście, jak wiadomo, gdzie światło, tam i cień. Chociaż zalety techniki LED wyraźnie przeważają nad jej wadami, warto wspomnieć o tych ostatnich: Zbyt wysokie temperatury przyspieszają starzenie się LED i znacznie skracają ich żywotność. Wraz z postępami starzenia, zarówno naturalnego, jak i przyspieszonego wskutek zbyt wysokich temperatur, zmienia się dostrzegalna ludzkim okiem temperatura barwowa i jasność LED. Te same niepożądane efekty występują jednak także niezależnie od wieku LED, jeśli jest ona użytkowana w warunkach z dużymi wahaniami temperatur. Należy też uwzględnić trzecie zjawisko: Temperatura barwowa i jasność LED różnią się w obrębie jednej partii (bin) ze względów produkcyjnych.

 

LED-Modul-M-fibre-3

Znamy te wady techniki LED i mamy różne strategie przeciwdziałania wynikającym z nich wyzwaniom, które dobieramy zależnie od zastosowania: w najprostszym przypadku jest to wybór odpowiednich LED wybornej jakości, czasami opracowanie i wdrożenie odpowiednich metod zarządzania temperaturą, a w razie wyjątkowo wysokich wymagań użycie modułu LED ze sterowaniem mikroprocesorowym i kalibracja end-of-line indywidualnych LED.

 

 

Thermostream

Pod kierownictwem oddzielnego wydziału w pionie elektroniki opracowujemy, niekiedy we współpracy z partnerem specjalizującym się w danej dziedzinie, nadające się do seryjnej produkcji elektroniczne układy sterowania spełniające wymagania klienta, np. do protokołów sterowania, takich jak: Zigbee, DALI, LIN, DMX lub KNX. Kolejna grupa elektroników specjalizuje się w tworzeniu sprzętu i oprogramowania do optoelektronicznych stanowisk badawczych i systemów kontroli jakości end-of-line sprzężonych z bazą danych. Warunkiem utrzymania jakości na stałym poziomie jest poprawny od strony naukowej pomiar rozwiązań oświetleniowych LED. W tym celu ustalane są w ścisłym porozumieniu z działem zapewnienia jakości stosowne metody i wielkości pomiarowe.