Obszary wiedzy specjalistycznej

Produkcja elementów plastikowych

Mentor

Na ponad 50 wtryskarkach firm Arburg i Engel wytwarzamy w niemieckich zakładach w Erkrath i Pforzheim wymagające technicznie elementy z tworzywa sztucznego i podzespoły w technologii 1- i 2-składnikowej. Dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym, w pełni zautomatyzowanym systemom przenoszenia i pakowania oraz automatycznym procesom spełniamy wysokie wymagania klientów pod względem jakości, ceny i terminowości. Nasz zakres produkcji sięga od najmniejszych podzespołów ważących po kilka miligramów po światłowody mające do około metra długości – każdy produkt spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości powierzchni i tolerancji wymiarowej.

 

Produkcja wysokiej jakości podzespołów optyki precyzyjnej techniką formowania wtryskowego wymaga dużego doświadczenia i bardzo szczególnego know-how. Stała i powtarzalna jakość zależy od tego, czy począwszy od konstrukcji narzędzi i wyboru materiału przez samo wtryskiwanie po odbiór, np. za pomocą systemu przenoszenia, uwzględniono mnóstwo wpływających na jakość czynników i zadbano o ich precyzyjną synchronizację. Osiągnięcie wymaganych podczas użytkowania naszych produktów właściwości optycznych stawia z kolei szczególne wymagania wobec stosowanych w nich materiałów, które dalece wykraczają poza normalne wymagania występujące w zastosowaniach niezwiązanych z optyką.

Potrzebne są do tego specjalne granulaty i mieszanki, które niekiedy opracowywane są wspólnie z dostawcą materiałów specjalnie do danego przypadku zastosowania naszego klienta. Podczas przetwarzania granulatu tworzywa sztucznego parametry produkcyjne procesu formowania wtryskowego, jak czas, temperatura i ciśnienie, mają duży wpływ na właściwości optyczne gotowych podzespołów. Jeśli nie są one zestrojone w optymalny sposób, może spowodować to np. zmiany temperatury barwowej światła (Colourshift) dłuższych światłowodów ze względu na nieprzewidziane efekty absorpcji. Formowany wtryskowo materiał absorbuje wtedy fale określonej długości, przez co na długości światłowodu zmienia się dostrzegalna barwa światła.

Werk2 innen

Aby utrzymać wszystkie wpływające na jakość czynniki pod kontrolą i w dobrej synchronizacji ze sobą podczas całego procesu rozwoju i produkcji, zorganizowaliśmy stanowisko, którego jedynym zadaniem jest optymalizacja metod całego procesu formowania wtryskowego. Ten pracownik włączany jest w całą sekwencję procesu od fazy konstrukcji narzędzi przez przedłożenie próbek po produkcję seryjną, i dba o zapewnienie jakości w ramach dostępnego czasu i budżetu.

Rozbudowa naszego portfela technologii

Techniczne warunki ramowe i indywidualne wymagania w projektach klientów są równie zróżnicowane jak same projekty. W dodatku wymagania te stale rosną. Aby móc im sprostać, ale także wchodzić na nowe pola zastosowania światła w produktach, stale rozwijamy nasz portfel technologii. Oprócz naszej podstawowej technologii formowania wtryskowego tworzyw sztucznych stosownie do wymagań zastosowania klienta korzystamy także z innych metod produkcji: systemu światłowodowego 2D M-Cut, technologii światłowodu świecącego bokiem M-Fibre oraz tekstylnych systemów oświetleniowych. WIĘCEJ INFORMACJI na ten temat można znaleźć na naszej stronie w języku angielskim lub niemieckim w Internecie.